Älykäs automaatio osana liiketoimintaa tuottaa kilpailuetua ja työhyvinvointia

Älykäs automaatio on yrityksille olennainen kilpailukykytekijä sekä keskeinen osa toiminnan ja palvelun laatua. Ratkaisumme selkeyttää ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, edesauttaa kilpailukykyä, parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Digitaalisuus näkyy väistämättä myös tuloksessa, kun henkilöstösi voi työskennellä tehokkaasti.

Ohjelmistorobotiikka pääroolissa digitaalisten palveluiden skaalautuvuudessa

Kolme johtavaa teknologiaa digitaalista toimintaa kehitettäessä ovat ohjelmistorobotiikka, tekoälypohjainen dokumenttien tulkinta ja älykäs liiketoiminnan prosessien hallinta. Avullamme hallitsette rutiinitöiden automatisoinnin, koneoppimisen hyödyntämisen tiedon keruussa sekä prosessien yhdenmukaistamisen ja suoraviivaistamisen.

Kumppanimme Kofax tarjoaa modernit työkalut alustaksi tälle kokonaisuudelle. Käyttöönotot sujuvat nopeasti ja työkalut mahdollistavat myös asiakkaan itse tekemän automaation kehittämisen.  Avoimuuden ansiosta automaation hyödyt ovat tuotavissa osaksi eri järjestelmiä miltei rajoituksetta.

Modernia liiketoimintaa kehittävää hyperautomaatiota rakennettaessa avainroolissa ovat Ohjelmistorobotiikka (RPA), Älykäs dokumenttien sisällön tulkinta (IDP) ja liiketoimintaprosessien hallinta (BPM).

Älykäs automaatio

Näin rakennat menestyvää digitalisaatiota robotiikan avulla

Tavoiteltavan muutoksen tulee olla johdettavaa, mitattavaa ja organisoitua sekä samalla mahdollisimman ihmiskeskeistä. Tällöin jokainen ymmärtää muutoksen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet niin itsensä kuin organisaationkin kannalta.

Toimintamallissamme lähdemme liikkeelle yleensä testikäytön (POC) kautta. Tämän tavoitteena on tekniikkaan tutustuminen ja ensimmäisen digitaalisen tiekartan hahmottaminen. Osaamisen karttuessa ja innostuksen tarttuessa koko henkilöstösi oppii tunnistamaan automatisoitavat työtehtävät.

Automaation hyötyjen ollessa konkreettisesti mitattavia, sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin helpottuu laajasti koko organisaatiossa.

Älykäs automaatio

On kyse muutoksesta, ei vain automaatiosta

Liiketoimintaa tukevat järjestelmät ovat usein hajanaisia ja sirpaloituneita. Syntyy pullonkauloja, eikä työn eteneminen aina ole sujuvaa ja mielekästä.

Kasvavat liiketoimintavaatimukset edellyttävät jatkuvaa automaation tehostamista. Organisaatiot, jotka eivät keskity tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja liiketoiminnan ketteryyteen, jäävät jälkeen.

Päivittämällä vanhentuneet työtavat ja suunnittelemalla työjaon uudelleen ihmisten ja koneiden välillä, mahdollistamme kanssasi liiketoiminnan merkittävän arvonnousun. Kyse on työn automatisoinnista, mutta samalla ketterät ja älykkäät tekniikat mahdollistavat myös kokonaan uudenlaiset työprosessit, reagoitavuuden, asiakaspalvelun ja yhteistyön eri järjestelmien ja toimijoiden välillä.

Olet uhrannut liiketoimintasi kehittämiseen vuosien varrella paljon aikaa ja rahaa. Nyt työkalujen ja tekniikan kehityttyä voit taas siirtyä toiminnassasi uudelle tasolle.

Ohjelmistorobotiikka

Asiakkaitamme

Tutustu Kofaxin demoihin ja ota yhteyttä

Tutustu tuotteisiin Kofaxin kotisivuilta:

Kofax Intelligent Automation

Tutustu demoihin Kofax democenterissä:

Kofax Democenter

Ota yhteyttä:

Marko Mäkelä
Sales & Partnerships Director
marko.makela@visma.com
puh. 0400 477 449