Vieraskynä: Erääntyneen vuokralaskun nopea perintä vähentää luottotappioita

Asuntojen tai toimitilojen vuokraustoimintaa harjoittavan on ikävä kyllä totuttava siihen, että vuokrasuoritus ei aina ilmesty tilille sovittuna ajankohtana. Reagoinnin nopeus erääntyneeseen vuokralaskuun vaikuttaa merkittävästi siihen, miten nopeasti laskulle saadaan suoritus tai suoritetaanko sitä lainkaan.

Vuokranmaksun viivästyessä vuokranantaja luonnollisesti pyrkii siihen, että erääntyneeseen saatavaan saadaan suoritus mahdollisimman pikaisesti, mutta samanaikaisesti tulisi säilyttää asiakaskokemus positiivisena. Asiakastyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää ja on sekä asiakkaan että vuokranantajan etu, ettei saatavien anneta kasaantua. 

Mitä aikaisemmin laskut siirretään perintään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä saatavat kotiutuvat

Maksun viivästymiseen on syytä reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Tutkimme asiaa tarkemmin Intrumin vuokrasaatavien perinnän dataa hyödyntäen ja lopputulos oli varsin selkeä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistutus- ja perintätoimet aloitetaan, sitä varmemmin saatavat saadaan kotiutettua. Kun vuokrasaatavien perintätoimet aloitetaan enintään kuukauden kuluttua laskun erääntymisestä, saadaan saatavista kotiutettua ensimmäisen kolmen kuukauden aikana lähes 80 prosenttia. Kaikkiaan alle kuukauden ikäisenä Intrumille perintään toimitettujen saatavien onnistumisprosentti on 91, kun viiden kuukauden ikäisenä toimitettujen saatavien osalta se on enää alle 50 prosenttia.


Perintäasioiden 3kk:n onnistuma laskun iän mukaan

Graafi kertoo perinnän onnistuman laskun iän mukaan jaoteltuna, kun laskua peritään kolmen kuukauden ajan. Kun saatavat ovat alle kuukauden ikäisiä Intrumille saapuessaan, saatavista saadaan ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kotiutettua lähes 80 %.


Perintäasioiden onnistuma laskun iän mukaan

Graafi osoittaa, miten laskun ikä rekisteröitäessä vaikuttaa perinnän onnistumiseen. Kun laskun ikä on alle 30 päivää rekisteröitäessä, yli 90 % saatavista saadaan kotiutettua. Kun lasku rekisteröidään perintään yli 150 päivän ikäisenä, alle 50 % saatavista kotiutetaan.

Ulkoistaminen säästää resursseja ydinliiketoimintaan samalla kuin asiakastyytyväisyys kasvaa

Joissain tapauksissa vuokranantajan maksuvalvonnan tai koko taloushallinnon resurssien vähyys voi aiheuttaa sen, että luotonhallinnan prosessit eivät toimi jouhevasti. Luotonhallinnan ulkoistaminen auttaa pitämään vuokranantajan saatavat ajan tasalla, tehostaa perintäprosessia ja lisää kassankierron ennustettavuutta. Kun vuokranmaksamiseen liittyvä asiakaspalvelu ulkoistuu asiantunteviin käsiin, hyvä asiakassuhde säilyy hetkellisistä maksuvaikeuksista huolimatta. Asiakastyytyväisyys myös kasvaa, kun palveluajat ja -kanavat laajenevat. 

Hyvän ja luotettavan kumppanin valinta vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan eli asuntojen/toimitilojen vuokraamiseen ja niiden ylläpitoon maksunvalvonnan ja perintätoimien sijaan. Intrum tarjoaa asiakkailleen vuokra- ja vastikereskontran sekä perinnän samassa paketissa. Tämän kaiken hoitaa kiinteistötoimialaan erikoistunut tiimi, joka hallitsee alan lait ja säädökset. 

Ennakointi on parasta riskien hallintaa 

Kiinteistöalaa Isännöintialaa koskettavat vuokrasaatavien lisäksi myös vastikesaatavat ja muut suuret vastuut taloyhtiöiden asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi julkisivu- tai putkiremontti on iso ponnistus, johon on syytä valita luotettava urakoitsija ja yhteistyökumppani. Päätösten tukena on hyvä käyttää markkinoiden tuoreinta tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta. 

Uuden luottotietolain astuttua voimaan 1. joulukuuta yritysten ja yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotiedoista jo kuukauden kuluttua maksun ilmoittamisesta. Lakimuutoksen myötä näkymä maksukäyttäytymiseen suppenee. Uudistus ei onneksi koske maksuviivemerkintöjä, joten niiden avulla voidaan säilyttää näkyvyys yritysten maksukäyttäytymiseen jatkossakin ja estää vakavat luottoriskit. Intrumin Luottotietopalvelut tarjoaa markkinan tuoreimman tiedon yritysten maksuviiveistä. Luottotietopalvelumme auttaa myös tarkistamaan asiakkaan maksukyvyn huoneiston tai liikehuoneiston vuokrauksen yhteydessä. Vuokralaisen luottotietojen tarkastaminen etukäteen varmistaa, ettei vuokralaisella ole maksuhäiriöitä ja samalla vuokranantaja pienentää riskiä, että maksut tulevat ajallaan tulevaisuudessakin.

Jussi Vienonen
Asiakkuuspäällikkö, kiinteistötoimiala
Intrum Oy