Kiinteistöjen energiansäästö onnistuu helpoiten sisälämpötilaa laskemalla – muitakin toimenpiteitä tarvitaan

Energiansäästö on tämän vuoden tärkeimpiä puheenaiheita koko Suomessa ja aivan erityisesti kiinteistökentällä. Isännöitsijän opastus kiinteistöjen energiankäytössä on asukkaille merkittävä apu. 

Energiankäyttöä rakennuksissa on tehostettu niin ilmastonmuutoksen kuin EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden myötä jo pitkään. Tänä vuonna kasvaneet kustannukset ovat nostaneet energiansäästön vahvasti myös taloyhtiöiden ja pienyritysten asialistalle. 

”Suomen energiankäytöstä noin kolmannes menee rakennusten lämmittämiseen. Vaikka yrityksistäkin moni on jo tehnyt säästötoimenpiteitä koko ajan, nyt haetaan vielä lisäksi poikkeusaikaa koskevia säästötoimenpiteitä”, toteaa Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Motiva koordinoi parhaillaan Astetta alemmas -kampanjaa, joka tarjoaa vinkkejä energiansäästöön sekä sähkön kulutushuippujen tasaamiseen. Kampanjaan voivat rekisteröityä mukaan kaikenlaiset tahot järjestöistä kaupunkeihin ja kuntiin. Mukaan lähteneitä on jo yli 800.

”Sisälämpötilan laskeminen astetta alemmas on meillä Suomessa paitsi todella vaikuttava, myös hyvin helppo teko, sillä sisällä suositus on 20 astetta ja meillä on lähestulkoon kaikkialla ollut perinteisesti lämpöisempää. Jo muutaman prosentin säästö rakennusten lämmityksessä on todella merkittävää, sillä se tuottaa enemmän säästöä kuin esimerkiksi piensähkölaitteiden säätäminen”, Suur-Uski kertoo.

Motiva toteuttaa säännöllisiä kansalaispulssin kyselyitä, joihin on lisätty tänä syksynä myös energiansäästötoimia koskevat kysymykset. Marraskuun kyselyssä jo liki 90 prosenttia kertoi säästävänsä energiaa.

”Jokaisen toiminnalla on vaikutusta, sillä kotitalouksia on kuitenkin 2,5 miljoonaa ja se tekee jo yhteensä paljon. Jotta sähkökatkokset voidaan talvella välttää, me tarvitsemme ehdottomasti kaikki mukaan”, Suur-Uski toteaa.

Kulutusseurannalla monet hyödyt

”Jokaisen pitäisi olla tietoinen omasta kulutuksestaan oli se sitten lämpöä, sähköä tai vettä, koska sehän tarkoittaa aina myös rahaa. Harva meistä jättää pankkitiliäkään seuraamatta, tuleeko se palkka vai ei. Kulutuksen seuranta paljastaa, missä mennään ja sitä kautta voi nopeasti todentaa mahdolliset nousut, jolloin tietää paremmin, mihin muutoksiin kiinteistössä pitäisi tarttua”, Suur-Uski neuvoo.

Isännöitsijöillä on kiinteistöjen energiantehokkuudessa monella tapaa johtava rooli. He hallitsevat energia-asiat, voivat seurata kulutusta ja välittää siitä tietoa kiinteistön käyttäjille, jotka pystyvät sen perusteella vaikuttamaan esimerkiksi vedenkäyttöönsä.

”Eri taloissa on erilaisia järjestelmiä, joita kiinteistön käyttäjät eivät välttämättä osaa käyttää oikein – on kaikenlaista ilmanvaihtoon ja lämmön säätöön liittyvää. Siinä isännöitsijä voi auttaa tarjoamalla kiinteistökohtaisia ohjeita ja muistuttamalla niistä säännöllisesti”, sanoo Suur-Uski.

Suunnitelmallisuus kiinteistönpidossa tärkeää

”Meillä on kirjava vanhempi rakennuskanta ja kiinteistöissä ollaan pitkälti eri viivalla – osaa on korjattu, osaa ei. Kannattaa muistaa, että kiinteistöjen korjauksiin saa energia-avustuksia ja Motiva tarjoaa niistä neuvoa kaikille kiinnostuneille. Tämän hetken kriisiin auttavat nopeana toimenpiteenä käyttötekniset toimet, mutta energiatehokkuutta parantavat toimet kannattaa kuitenkin tehdä aina etukenossa. Se maksaa itsensä nopeasti takaisin”, Suur-Uski neuvoo.

Jotta mahdollisilta kompastuskiviltä vältytään, on Suur-Uskin mukaan hyvä pitää mielessä kokonaisuus ja pohtia, mikä on missäkin paikassa merkittävää. 

”Vaikka nyt puhutaankin paljon lämmityksestä, siihen liittyy myös ilmanvaihto ja nämä vaikuttavat toinen toisiinsa. On tärkeää tehdä juuri kyseisessä kohteessa merkittäviä toimia, eikä aina sitä, mikä sattuu eniten silmään”, sanoo Suur-Uski.

Tulevaisuus tuo varmasti tullessaan monenlaisia uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parempaan hallintaan. Avainroolissa tulee olemaan automaatio, jolla voidaan ratkaista kiinteistöjen erilaisiin käyttötilanteisiin liittyviä tarpeita.

”Esimerkiksi sähkönkäytössä ajoittaminen eli se, milloin sähköä käytetään eniten, on hyvin tärkeää ja siinä auttaa paljon se, että käyttöä pystyy ohjaamaan automaation avulla. Automaatiolla voidaan ohjata myös esimerkiksi lämmitystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta. Näitä ratkaisuja on jo jonkin verran ja niitä kannattaa nyt ehdottomasti tutkia,” Suur-Uski vinkkaa.

 

Visma Real Estaten järjestelmissä energiatehokkuus on huomioitu mm. vedenkulutuksen etälukumahdollisuudella. Lue lisää.