Kumppanuuksien tavoitteena asiakkaan kokonaisvaltainen tyytyväisyys

Kumppanuuksilla luodaan uusia ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja rakennetaan parempia käyttökokemuksia. Tässä jutussa Visma Real Estaten kumppanuuksista vastaava Petri Harjula kertoo, millaisia kumppanuuksia yhtiöllä on, miten niitä kehitetään ja miksi ne ovat tärkeitä.

”Ympärillämme tapahtuu koko ajan paljon sellaista, mikä vaikuttaa asiakkaidemme arkeen: lakimuutoksia, velvoitteita ja toisaalta myös uusia innovaatioita, joita syntyy digitalisaation myötä. Me Visma Real Estatella tuotamme ohjelmistoratkaisuja kiinteistöalan eri toimijoille, joilla jokaisella on omat erityistarpeensa. Kumppanuuksien avulla pystymme hyödyntämään meidän ja kumppanin parhaat puolet sekä luomaan uusia, asiakastyytyväisyyttä parantavia ratkaisuja”, Harjula kiteyttää kumppanuuksien idean.

Petri Harjula aloitti Visma Real Estaten kumppanuuksista vastaavana henkilönä vuonna 2022, jolloin rooli oli yhtiössä uusi.

”Vaikka sekä Hausvisella että Tampuurilla oli omat kumppanuutensa, varsinaista Visma Real Estaten yhtenäistä kumppanuusohjelmaa ei vielä tuolloin ollut. Myös näkökulma oli vielä haussa: miten kumppanuudet määritellään, millaisia kumppanuuksia rakennetaan ja miten asiakkaiden näkemykset sekä tarpeet huomioidaan parhaiten”, Harjula kertoo.

Tällä hetkellä kumppaniohjelmaan kuuluu Hausvisen ja Tampuurin omien kumppaneiden lisäksi ylätason kumppaneita, joiden kanssa tuotetaan esimerkiksi postitus- tai laskujenlähettämispalvelua. Erilaisia kumppaneita on nyt yhteensä noin 60.

 

Valintaa ohjaa asiakkaiden tarve, kehittäminen on aina yhteispeliä

Kumppanipolku alkaa Harjulan mukaan monesti siitä, että asiakas tai kumppani on yhteydessä Vismaan ja tiedustelee mahdollisuuksia esimerkiksi tiedonsiirtoon Visman ja jonkin muun ohjelmiston välillä.

Visma panostaa vahvasti ohjelmointirajapintoihin (API). Rajapinnat tukevat kiinteistönhallinnan järjestelmien avointa kehittämistä sekä mahdollistavat erilaisten ratkaisujen rakentamisen kumppanien kanssa asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tällöin asiakas ja kumppani sopivat keskenään rajapintojen ja muiden ratkaisujen rakentamisesta ja ylläpidosta.

”Monesti näistä kuitenkin alkaa rakentua jotain, jos huomaamme, että kumppanin ratkaisu yhdessä ohjelmistomme kanssa muodostaa selkeän kokonaisuuden ja tuottaisi lisäarvoa laajemmin asiakaskunnassamme.”

Visma Real Estate avaa tällöin neuvottelut kumppanin suuntaan ja sopii ratkaisun kehittämisestä sekä ylläpitämisestä yhteisten asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Asiakkaiden tarpeesta lähtevien kumppanuuksien ohella Visma Real Estatella on myös strategisia kumppaneita.

”Lakiin perustuvien asioiden lisäksi selvitämme jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia. Mietimme aina, kannattaako asiat ratkaista itse vai kumppanin kanssa. Usein Visman ohjelmisto tarjoaa jo toimialakohtaisen ratkaisun, mutta kumppaneiden palveluiden avulla voimme laajentaa käyttömahdollisuuksia asiakaskohtaisten erityistarpeiden mukaan”, Harjula avaa.

Tarve voi siis nousta yhtä hyvin asiakkaista kuin markkinoista, mutta myös yrityksen omilta asiantuntijoilta. Kaiken keskiössä on asiakas ja ohjelmiston käyttökokemus.

”Tärkeintä on toimittaa asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu juuri hänen tarpeeseensa. Kumppanit eivät ole mikään irrallinen juttu, vaan aina osa kokonaisuutta”, Harjula toteaa.

Kaikki Visman kumppanit sitoutuvat kumppanuusehtoihin, joissa määritetään muun muassa tietoturvaan, kehitykseen ja ylläpitoon liittyvät asiat. Näin ollen asiakkaat tietävät, että Visma Real Estaten kumppanin palveluita käyttäessään mainitut asiat ovat kunnossa, eikä niistä tarvitse erikseen huolehtia.

 

Tekoäly ja lakimuutokset muokkaavat toimintakenttää

Oivana esimerkkinä onnistuneesta kumppanuudesta Harjula nimeää viimeisimmän kumppanin, Certegon, avainhallintaan liittyvän palvelun.

”Aiemmin työtilauksia jouduttiin kirjaamaan manuaalisesti kahteen eri järjestelmään yritysten välillä, ja töiden edistymisestä ilmoitettiin tavanomaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Meidän ja Certegon rakentaman ratkaisun myötä tieto liikkuu nyt automaattisesti järjestelmästä toiseen. Avainhallintapalvelu on huomattavasti nopeampi ja selkeämpi, kun molemmat osapuolet voivat seurata tehtäviä omassa tutussa järjestelmässään.”

”Tämä säästää aikaa, varmistaa yhteisen toimintatavan ja myös tietoturvan. Kaikki tapahtumatiedot tallentuvat oikein, ylimääräisiä työvaiheita jää pois, palvelu on ripeämpi, ja sekä asiakas että Certego ovat kumpikin tyytyväisempiä”, sanoo Harjula.

Tulevaisuudessa kiinnostavat ratkaisut voisivat Harjulan mukaan liittyä esimerkiksi tekoälyyn.

”Meillä on jo kyvykkyyksiä tekoälyn kanssa toimimiseen, mutta meidän pitää vielä miettiä, mikä on tarkoituksenmukaista ja millä välineillä ratkaisut tuotetaan. Ratkaisuja pitää pohtia niin asiakkaiden kuin teknologioidenkin näkökulmasta, ja siihen kumppanit ovat hyviä.”

Oma kokonaisuutensa on lakimuutokset.

”Muutoksia tulee koko ajan: on huoneistotietojärjestelmää, know your customer -rahanpesulakia, ASO-asuntojen varausjärjestelmää, asukasdemokratiaa – lainsäädäntöä tulee sekä Suomesta että EU-tasolta. Varmistamme yhdessä kumppaneiden kanssa, että saamme jokaiselle asiakkaalle ratkaisun, joka on luotettava, tietoturvallinen ja aina ajantasaisten lakien ja asetusten mukainen.”

 

Tutustu Hausvisen ja Tampuurin kumppaniratkaisuihin tuotteideen omilla kumppanisivuilla!