Työuupumuksen ennaltaehkäisyyn panostaminen on ensiarvoisen tärkeää

Uupuminen, ennenkuin tapahtuu

Työntekijän uupuessa seuraukset ovat usein kauaskantoisia. Tämän vuoksi työnantajan kannattaa panostaa hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen jo ennakoivasti. Jos merkit väsymyksestä alkavat kuitenkin näkyä, on tilanne mahdollista pelastaa varhaisella puuttumisella.

Visma Real Estaten henkilöstöjohtaja Salla Arvonen pitää työntekijöiden hyvinvointia ensiarvoisen tärkeänä ja kokee, että avoimella kulttuurilla ja psykologisella turvallisuudella on sen edistämisessä suuri rooli.

“Kun jokaisen työtilanne ja mahdolliset kuormittavat tekijät ovat esihenkilöiden tiedossa, voidaan varmistaa, että työ pysyy hallittavissa. Avoin ja välitön ilmapiiri mahdollistavat sen, että työntekijä uskaltaa sanoa, mikäli työtilanne äityy uuvuttavaksi”, Arvonen sanoo. 

Konkreettisista keinoista Visma Real Estatella on käytössään muun muassa tavoitteiden asettaminen sekä niiden seuranta, säännölliset keskustelut sekä työajanseuranta, jolla varmistetaan, ettei esimerkiksi työaikasaldoja pääse kertymään liiaksi. Uupumisen merkkejä kannattaa kuitenkin pyrkiä havaitsemaan erityisellä herkkyydellä, jotta mahdollisia ongelmia päästään ratkomaan yhdessä hyvissä ajoin.

“Työssä uupuminen juuret johtuvat usein siitä, että työlistalla on paljon hähmäisiä tai liian vaikeita asioita, joiden kanssa jää jumiin. Väsyneen ihmisen tunnistaa usein siitä, että tämän käytös, työn jälki tai töiden parissa vietetty aika muuttuvat äkisti tavalla tai toisella. Työnantajan ja esihenkilön on tunnettava omat ihmisensä ja kuulumisten perään kannattaa kysellä matalallakin kynnyksellä”, Arvonen opastaa.

Työhyvinvointia Visma Real Estatella ylläpidetään muun muassa sekä liikuntaan että palautumiseen kannustavin työsuhde-eduin, hyvinvointiluennoin, sekä jaksamista tukevin palveluin. Vahva työterveys, terapiavakuutus ja mielen hyvinvoinnin tueksi suunniteltu Auntie-hyvinvointipalvelu auttavat silloin, kun oman jaksamisen tai itsensä johtamisen tueksi tarvitaan ammattilaisen tukea. 

 

Uupumumuksen iskiessä työnantajan tuella on massiivinen rooli 

Joskus kaikesta ennaltaehkäisystä huolimatta väsymys vie vallan. Visma Real Estatella jo useamman vuoden työskennellyt Tuisku Työntekijä jakaa tarinansa nimimerkin takaa, sillä muistot työuupumuksesta koskettavat vielä toipumisen jälkeenkin. 

“Väsymyksen kierre alkoi, kun sain itselleni haastavan asiakkaan melko pian aloittamiseni jälkeen. Vaikka toimenkuvani oli minulle tuttua puuhaa, sisälsi se myös ihan uudenlaisia elementtejä. Tunnollisena puurtajana en pyytänyt apua itsekään kovin matalalla kynnyksellä, sillä en halunnut kuormittaa muita”, Työntekijä kertoo. 

Jälkikäteen ajateltuna uuden työntekijän tukeminen ja proaktiivinen avun tarjoaminen on Työntekijän mukaan hyviä keinoja varmistaa jo varhain, että kuormitus pysyy aisoissa. Toisaalta apua on osattava ottaa myös vastaan ja tunnistettava myös omat jaksamisen rajat. 

“Sain hyvin tukea jo kuukausia ennen lopullista kaatumistani, mutta uupumus oli jo niin syvä, ettei siitä ollut pitkässä juoksussa tarpeeksi apua. Auntie-palvelun verkkovastaanoton ammattilaiset vinkkasivat muun muassa oman työn ja arjen hallintaan, joista oli toki hyötyä. Sinnittelin kuitenkin kuukausia, ennen kuin ymmärsin, että nyt tarvitaan lääkärin apua. Siitä se vyyhti lähti sitten purkautumaan”, Työntekijä kertoo. 

 

”On ok sanoa ei, jos ei jaksa” 

Kun oma jaksaminen ei enää kanna, on ensimmäinen toimenpide riittävän levon varmistaminen. Sen jälkeen on hyvä kartoittaa tilanne yhdessä ja pohtia onko sairausloma tarpeen vai voidaanko työssä jatkaa. Väsyneenä ihminen ei millään malttaisi päästää irti omista tehtävistään, jolloin työnantajan rooli on auttaa järjestelemään työtä uudella tavalla.

“Pitkälle menneessä uupumuksessa on toki tyypillistä, että tarvitaan jonkinlainen sairausloma ennen kuin työhön palaamista voidaan edes harkita. Mutta kun sen aika on, täytyy uuvuttavat asiat tunnistaa ja tehdä työhön radikaaleja muutoksia, jotta samassa tilanteessa ei olla pian uudelleen. Tämän jälkeen tilannetta seurataan yhdessä tarvittaessa kuukausiakin, jotta toipuminen jatkuu hyvällä mallilla”, Arvonen kertoo.

Näin tehtiin myös Työntekijän tapauksessa ja jaksamista seurattiin Arvosen kanssa kerran viikossa. Työn sisältöön tehtiin muutoksia siten, että tämän oli mahdollista keskittyä yhteen isoon projektiin usean pienemmän sijaan. Taakse päin peilattuna on helppo tunnistaa yksinkertaisiakin keinoja varmistaa, ettei uupumuksen kierre pääse syntymään.

“Ehkä isoin yksittäinen asia on kysellä työntekijän kuulumisia, jotta nähdään mihin suuntaan ollaan menossa jaksamisen kanssa. Suurin oppini on kuitenkin sellainen pieni kirjainyhdistelmä kuin “ei”. On ok sanoa, jos ei ehdi tai jaksa”, Työntekijä summaa. 

 

Tutustu Visma Real Estateen työnantajana ja jätä meille avoin hakemus!

Lue lisää Visma Real Estaten blogista: