Visma Real Estaten palveluiden toiminta varmistettu myös sähkökatkosten aikana

Tampuuri ja Hausvise jatkavat toimintaa sähkökatkojen aikanakin.

Sähkökatkosten vaikutukset kiinteistöihin herättävät tänä talvena paljon kysymyksiä. Myös Visman asiakkailta on tullut aiheeseen liittyviä kyselyitä. Visma Real Estaten DevOps-tiimin esimies Riku Ranta vastaa Tampuurin sekä Hausvisen järjestelmistä ja vakuuttaa, ettei palveluiden toiminnasta tarvitse olla huolissaan, sillä ne pyörivät normaalisti myös mahdollisten katkosten aikana.

Sähköiset palvelut ovat kiinteistöalalla tänä päivänä yhä merkittävämmässä roolissa. Visma Real Estaten kiinteistönhallintajärjestelmissä, Tampuurissa ja Hausvisessä sijaitsee paljon kiinteistön ydintietoa, jonka ympärille on liitetty erilaisia palveluita, jotka näkyvät myös asukkaille: on vikailmoituslomakkeita, saunavuorojen ja autopaikkojen hallintaa, vuokralaisten reskontraseurantaa ynnä muuta.

”On erittäin tärkeää, että asiointi palvelussa sujuu ympäri vuorokauden myös sähkökatkosten aikana, sillä viestintä on silloin kriittistä ja asukassivut merkittävässä roolissa viestintäkanavana”, sanoo Riku Ranta.

Varaudu ja varoita ennalta

Tampuurin ja Hausvisen kautta asiakkaat voivat hoitaa viestintäänsä tehokkaasti lähettämälle asukkaille esimerkiksi tekstiviestejä ja sähköposteja. Palveluiden asukassivuille voi myös lisätä ennakkoon ohjeet, miten asukkaiden kannattaa katkoksiin varautua.

”Vaikka toistaiseksi ei vielä tiedetä, millä aikataululla sähkökatkokset mahdollisesti toteutuvat, on kansallisen tason ohjeistusta kuitenkin jo tullut ja nyt olisi hyvä hetki kertoa asukkaille, miten kiinteistössä pitää siinä tapauksessa toimia. Asukassivut sopivat tähän tarkoitukseen erittäin hyvin”, Ranta neuvoo.

Asukkaita kannattaa herätellä huomaamaan, että esimerkiksi yleisvalaistus tai hissit eivät katkoksen aikana toimi. Ohjeet veden käyttöön sekä muistutus sammuttaa sähkölaitteet voivat auttaa torjumaan katkoksen jälkeisiä vahinkoja.

Motiva opastaa kiinteistöjä tekemään suunnitelman sähkökatkosten varalle. Suunnitelmissa on syytä varautua eri tilanteisiin, sillä sähköntarve ja järjestelmien toiminta riippuu niin viikonpäivästä kuin säästäkin. Olennaista on varmistaa työ- ja paloturvallisuus sekä varavoiman käyttö kriittisten järjestelmien sähkönsaannin turvaamiseen.

Palveluihin pääsee, kunhan verkkoyhteys toimii

Visma Real Estaten palvelut pyörivät eri konesaleissa ympäri Suomea, ja Visma on varmistanut yhdessä operaattoreiden kanssa, ettei katkoksilla ole niiden toimintaan vaikutusta.

”Konesalien virransyöttö on kahdennettu ja operaattoreilla on lisäksi varavoimakoneet, jotka toimivat häiriöttä, jolloin sähkökatkoksilla ei ole meihin vaikutusta. Jos käy niin, että koko palvelinsali vikautuu tai kaikki ei menekään niin kuin Strömsössä, on siihenkin kyllä varasuunnitelmat ja palveluiden jatkuvuus siinäkin tapauksessa turvattu”, Ranta vakuuttaa.

Real Estaten palveluihin pääsee helposti esimerkiksi mobiilisti, kunhan verkkoyhteydet toimivat ja operaattoreiden tukiasemat ovat pystyssä. Niillekin on kuitenkin vaatimukset, joiden mukaan niiden täytyy pyöriä määritelty aika vara- tai akkuvoimalla.

Ohjeita sähkökatkoksiin varautumiseen löytyy isännöitsijöiden käyttöön esimerkiksi Isännöintiliitolta. Kotitalouksille on puolestaan laadittu viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus 72 tuntia. Ajankohtaista tietoa tarjoavat lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid ja sähköyhtiöt.