Avoimuus ja henkilöstön kuuleminen ovat ensiarvoisia yrityskauppatilanteessa

”Yrityskauppatilanteessa tärkeintä on kuulla ja nähdä ihminen”

Yrityskaupat ovat aina ajatuksia ja tunteita herättäviä tilanteita kaikille. Miten yhdistetään kahden yrityksen työkulttuuri ja varmistetaan, että henkilöstö tulee aidosti kuulluksi? Juttelimme Visma Real Estaten henkilöstöjohtaja Salla Arvosen kanssa.

Visma osti keväällä Festum Software Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppojen myötä Visma Real Estate Oy:lle siirtyy 30 työntekijää. Visma Real Estaten henkilöstöjohtaja Salla Arvonen on ollut prosessissa mukana alusta lähtien.

”Tutkimme jo yrityskauppavaiheessa, mitä on tulossa. Kyselimme myyjiltä paljon mm. yrityksen kulttuurista, millaisia ihmisiä siellä on töissä ja miten on tapana toimia”, Arvonen kertoo.

Sitä mukaa, kun kauppa alkoi konkretisoitua, Visman HR oli vahvassa roolissa pohtimassa, miten muutos saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin. Arvosella on itsellään kokemusta entuudestaan yli 50 yrityskaupasta. Hyvät opit tulivat käyttöön myös tällä kertaa.

”Mietimme paljon, mikä itsestä tuntuisi hyvältä ja mitä huolia henkilöstöllä yrityskauppoihin yleensä liittyy. Sen pohjalta teimme kattavat materiaalit ja mietimme parhaat toimintatavat”, sanoo Arvonen.

Jokaiselle oma Visma-buddy 

Jotta kummastakin yrityskulttuurista saadaan poimittua parhaat palat, on perusteellinen tutustuminen puolin ja toisin Arvosen mukaan tärkeää.

”Alkuinfojen jälkeen lähdimme porukalla tutustumaan toisiimme. HR jututti systemaattisesti läpi jokaisen. Haastatteluissa kyseltiin, mitkä ovat odotukset, toiveet ja kuulumiset”, Arvonen sanoo.

Keskusteluja on käyty paljon.

”Pyrimme mahdollisimman avoimeen ja välittömään yhteydenpitoon. Alkuperehdytysten jälkeenkin kävimme jokaisen kanssa läpi mahdolliset lisätarpeet. Olemme myös mitanneet henkilöstötyytyväisyyttä sekä kartoittaneet huolia ja ilonaiheita anonyymisti kerran kuussa tilannekartoitusten avulla”, Arvonen kertoo.

Osana siirtymää jokaiselle Festumin työntekijälle nimettiin lisäksi omat Visma-buddyt. 

”Visma-buddyt eivät niinkään ole kummeja tai perehdyttäjiä, vaan ajatuksena on, että heidän kanssaan päästään tutustumaan toimintatapoihin ja vaihtamaan osaamista sekä kuulumisia. Virtuaalikahvien äärellä oman buddyn kanssa voi puhua mistä tahansa, kysellä apua ja neuvoa toimimiseen uudessa tilanteessa tai vaikkapa jutella intrasta löytyvistä valmennuksista tai henkilöstöeduista”, Arvonen selventää.

Muutokset on otettu Arvosen mukaan vastaan todella hyvin. Kauppojen jälkeen toteutetut henkilöstötyytyväisyysmittaukset ovat osoittaneet tyytyväisyyden pysyneen yhtä hyvällä tasolla kuin ennenkin. Seuraavaksi on edessä muutto uuteen toimistoon. 

”Meillä on porukka päässyt jo tutustumaan tilaan, johon toimisto rakennetaan. Kaikki toiveet ja odotukset on yritetty ottaa mahdollisimman hyvin huomioon, jotta tuleva toimisto olisi paikka, jonne olisi kiva tulla ja jossa jokaisen on hyvä olla”, Arvonen sanoo.

Avoimuus kriittisen tärkeää

Jatkossa muutos jatkuu sekä keskustelujen että yhteisten tapaamisten merkeissä.

”Haluamme panostaa erityisesti yhteisiin keskustelun hetkiin ja siihen, että ihmiset aidosti uskaltaisivat puhua ajatuksistaan ja tuntemuksistaan ja siitä, miten työnteko sujuu. Meillä on vähintään kerran kuukaudessa kahden keskeiset tapaamiset oman esihenkilön kanssa, ja niiden lisäksi teemme säännöllisiä työskentelytilannearvioita, järjestämme henkilöstölle kuukausi-infoja sekä HR:n ja toimitusjohtajan omia vartteja pari kertaa vuodessa. Järjestämme on myös erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa esimerkiksi pääsemme kehittämään ja työstämään toimintaamme sekä viettämään aikaa yhdessä”, Arvonen kertoo.

Yrityskauppatilanteisiin Arvosella on kolme konkreettista neuvoa. 

”Ensinnäkin pitää nähdä ja kuulla se ihminen kaikkine huolineen ja murheineen. Työ on iso osa perusturvaa ja kun oma työpaikka ostetaan, eikä sitä ole itse valinnut, se aiheuttaa ilman muuta erilaisia tunteita. Toinen oleellinen juttu on, että jokainen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja keskustelemaan, mitä asioille voisi tehdä, jos jokin aiheuttaa huolta tai mietityttää”, Arvonen sanoo. 

Arvonen korostaa lisäksi avointa keskusteluilmapiiriä sekä tiivistä yhteydenpitoa kautta matkan. 

”On tärkeää, että henkilöstölle kerrotaan, miksi asiat tehdään meillä näin ja miksi nyt tapahtuu näin. Tässä ovat avuksi etukäteen suunnitellut selkeät prosessit ja pelisäännöt. Kun tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi, se luo turvaa. Ketään ei saisi jättää yksin, eikä unohtaa alun jälkeen”, Arvonen kiteyttää.

 

 

Vaikka meillä ei olisikaan juuri avoimia paikkoja niin etsimme aina mutkattomia henkilöitä joukkoomme. Voit jättää avoimen hakemuksen Visma Real Estaten urasivuilla!