Avoin työyhteisö tekee hyvää tulosta poikkeusoloista huolimatta

Visma Real Estate työnantajana
Visma Real Estatella on tehty keväällä 2020 ennätystulosta poikkeusajasta huolimatta. Visma Real Estaten työntekijät ovat tehneet hyvää tulosta ja samalla henkilöstön hyvinvointi sekä sitoutuminen ovat mittausten ja kyselyiden mukaan erinomaisella tasolla. Mikä on Visma Real Estaten menestyksen salaisuus? Miten henkilöstön ja yrityksen toimintakyky säilytettiin poikkeustilanteessa? Visma Real Estaten HR-johtaja Salla Arvonen avaa onnistumisen taustoja.

Töissä vietetään kolmannes arjesta ja suurin osa valveillaoloajasta – työkavereiden parissa vietetään siis enemmän aikaa kuin oman perheen kanssa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että töissä on hyvä olla.

Näen, että HR:n tehtävä on palvella organisaatiota. Olemme palveluammatissa ja läsnä meidän henkilöstöä varten. Teemme töitä sen eteen, että meillä kaikilla olisi hyvä olla ja jotta töihin tullaan mielellään joka päivä.

Mielestäni kaikki lähtee hyvästä johtamisesta; jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin. Henkilöstön hyvinvointi näkyy myös viivan alla ja liiketoiminnan mittareissa. Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä laadukkaasti.

Meillä HR-tiimi, johtoryhmä ja esimiehet ovat tehneet todella kovasti töitä sen eteen, että meillä on menee hyvin niin henkilöstön voinnin kuin fiiliksen suhteen. Haluamme, että esimiestyö on meillä yhdenmukaista ja ennustettavaa siten, että esimiehet toimivat samalla tavoin samanlaisissa tilanteissa. Näin voimme lisätä myös henkilöstön hyvinvointia. Samalla varmistamme, että yrityksen liiketoiminta rullaa moitteetta eteenpäin.

Tunne porukkasi!

Viisaus ei asu yksin johtoryhmän päässä vaan asiantuntijoissamme. Siksi on tärkeä kuulla, mitä he pohtivat asioista. Jo ennen koronaa aloimme kartoittaa työntekijöidemme kuulumisia HR:n ja toimitusjohtajamme Juhan pitämissä säännöllisissä keskustelutuokioissa. Keskusteluita on jatkettu jokaisen tampuurilaisen kanssa kevään mittaan ja aiomme jatkaa niitä tulevaisuudessakin.

Keskustelutuokioilla halusimme madaltaa hierarkiaa ja tuoda johtoa lähemmäs työntekijöitä. Samalla keskustelut antavat meille mahdollisuuden tutustua porukkaan, kuulla heidän ajatuksiaan ja luoda kaikkiin sellaiset suhteet, että yhteistyön tekeminen on mahdollisimman helppoa.

HR:n näkökulmasta keskustelut ovat olleet hyvä mahdollisuus kuulla ihmisten ajatuksia, sillä tosi pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys sille, miten töissä viihdytään. Kun keskustelemme kaikkien kanssa säännöllisesti, voimme vaikuttaa viihtyvyyteen yksilötasolla.

Etänä, yhdessä

Uskon, että yksi vahvuuksistamme on mahdollisuus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Tämä on näkynyt meillä myös koronan aikana: olemme pyrkineet löytämään keinoja siihen, miten poikkeusoloissakin saa parhaalla mahdollisella tavalla järjestettyä niin työ- kuin siviilielämän.

Meillä etätyökomennus annettiin koko firmalle etupainotteisesti, ja olimme varmistaneet jo helmikuussa, että kaikilla työntekijöillä on etätyövalmiudet kunnossa. Samoin lisäsimme sisäistä viestintää ja otimme käyttöön päivittäiset tiimipalaverit ja yhteiset virtuaaliset kahvitauot. Lisäksi HR ja esimiehet ovat tiivistäneet yhteistyötä entisestään; näin olemme voineet varmistaa, että tiedämme, mitä meidän porukalle kuuluu ja miten ihmiset voivat.

Viestimme kevään aikana ahkerasti myös siitä, että on ollut täysin ok auttaa lapsia koulunkäynnissä ja että lasten läsnäolo saa näkyä myös kokouksissa, eikä asiasta tarvitse ottaa turhia paineita. Työn ja yksityiselämän jonkinasteinen sekoittuminen on ollut nyt uudenlaista elämää, johon meidän jokaisen on pitänyt sopeutua. Tärkeintä onkin ollut se, että olemme yhdessä yrittäneet selvitä tästä poikkeuksellisesta ajasta mahdollisimman hyvin.

Koska etätyöskentely saattaa asiantuntijaorganisaatiossa olla hyvin intensiivistä, olemme muistuttaneet aktiivisesti ja esimerkkien kautta taukojen tärkeydestä ja siitä, että muistettaisiin tehdä muutakin kuin töitä. Kannustamme koko henkilöstöä pitämään huolta työkavereista ja läheisistä, olemaan aktiivisesti yhteydessä toisiin ja avaamaan suunsa heti, jos kaverin jaksaminen tai vointi mietityttää.

Tiiviin työnteon vastapainoksi olemme halunneet piristää työntekijöitämme ja nostaa fiilistä pienillä huomionosoituksilla, ja tampuurilaiset ovatkin saaneet kotiin niin t-paitoja kuin jäätelölahjakorttejakin. Lisäksi järjestimme koko henkilöstölle yhteisen kesän aloituksen, jolloin kotikonttoreilla nautittiin itse valituista tarjoiluista ja stand up -esityksestä. Monet tiimit ovat pitäneet myös vapaamuotoisia virtuaalisia illanviettoja.

Rekrytointia ja perehdytyksiä poikkeusaikana

Kevään poikkeusaika ei hidastanut Visma Real Estaten liiketoimintaa ja sama pätee myös rekrytointeihin: meille on palkattu kevään aikana yli 10 uutta työntekijää.

Kaikki uudet työntekijät perehdytettiin etänä ja perehdytyksistä saatu palaute on ollut erittäin kiittävää. On ollut hienoa huomata, että uudetkin työntekijät tuntevat nopeasti kuuluvansa porukkaan, vaikkeivät ole kertaakaan tavanneet kollegoitaan!

Muutenkin olemme panostaneet perehdytyksiin sekä laadun että kattavuuden osalta. Meillä jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään keskustelut toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden kanssa heti Visma Real Estate-uran alkutaipaleelle. Näin varmistamme, että uusille henkilöille muodostuu kattava kuva toiminnastamme ja tavoitteistamme ja he pääsevät tutustumaan monipuolisesti kollegoihinsa ympäri talon.

Olemmekin saaneet uusilta työntekijöiltä aivan huikeaa palautetta. On hienoa kuulla, että olemme voineet poikkeusaikanakin tarjota monille parhaan perehdytyksen, mitä he ovat koskaan saaneet. Monet ovat myös kehuneet Visma Real Estaten olevan paras työnantaja, mikä heillä on koskaan ollut. Tämä tietysti lämmittää sydäntäni ja tuo varmuuden siitä, että teemme aivan oikeita asioita.

Kaikesta voi puhua

Olemme panostaneet paljon yhteishengen rakentamiseen ja sisäiseen viestintään. Kannustamme koko henkilöstöämme avoimuuteen ja kehotamme puhumaan avoimesti: meillä ei ole asioita, joita ei voitaisi ottaa puheeksi. Meillä hankalia aiheita ei pelätä eikä väistetä vaan niihin tartutaan rohkeasti ja ajoissa silloin, kun asiat ovat vielä pieniä. Silloin ne ovat myös helppoja käsitellä.

On kuitenkin tärkeää, että asiat käsitellään inhimillisesti ja reilusti, ketään nolaamatta. Itselleni on tärkeää, että vaikka välillä vastaan tulisi vaikeitakin juttuja, hoidamme hommat niin, että yhteistyö onnistuu jatkossakin, eikä ketään jätetä yksin vaikeiden asioiden kanssa.

Virheitä saa tehdä ja niistä opitaan.

Muutenkin korostamme henkisen turvallisuuden kokemusta: meillä jokainen saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi sellaisenaan, omana itsenään. Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, toisesta välittäminen, ystävällisyys ja muista huolehtiminen ovat asioita, joita vaalimme.

Työntekijöiltä tuleva palaute on meille ensiarvoisen tärkeää ja jos se suinkin on mahdollista, kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Esimerkiksi henkilöstöetujen kehittäminen tehdään meillä kartoittamalla henkilöstöltä säännöllisesti, mikä heille on oikeasti merkityksellistä. Ylipäänsä meillä ollaan avoimia ja vastaanottavaisia uusille ehdotuksille ja ideoille. Tämä on myös asia, jota työntekijämme tuntuvat arvostavan.

Uskon, että avoin ja muita arvostava ilmapiiri sekä yhteinen halumme onnistua ja saada hienoja asioita aikaan, tekee Visma Real Estatesta upean työyhteisön. Mielestäni kulunut kevät on ollut myös konkreettinen todiste siitä, että hyvinvoiva henkilöstö ja liiketoiminnallinen menestys todella kulkevat käsi kädessä.

Salla Arvonen, HR-johtaja, Visma Real Estate