Avoin työilmapiiri, jossa jokainen saa olla aidosti oma itsensä

Suvi Wilen-Salo, Senior Service Specialist

Suvi Wilen-Salo työskentelee Senior Service Specialistina Visma Real Estaten asiakaspalvelussa. Hän on työskennellyt Visma Real Estatella jo 11 vuotta ja arvostaa erityisesti työpaikan avointa ilmapiiriä, jossa jokainen saa olla aidosti oma itsensä

Suvi Wilen-Salo on koulutustaustaltaan Turun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi. Ennen Visma Real Estatelle tuloa Wilen-Salo työskenteli kaupan alalla ensin IT-osastolla tukihenkilönä useamman vuoden, ja sitten vuoden verran marketkaupan assistenttina. “Nämä olivat kuitenkin määräaikaisia työsuhteita. Kun kuulin, että silloiseen Agenteq Solutionsiin, Tampuuri-ohjelmistoa kehittäneeseen ohjelmistopalvelutaloon, haettiin asiakaspalveluun henkilöä, innostuin saman tien. Yrityksessä oli jo ennestään muutama tuttu opiskeluajoilta, joten ajattelin, että tuntuisi mukavalta liittyä samaan joukkoon”, Wilen-Salo muistelee.

Nykyään Wilen-Salo toimii Senior Service Specialistina Visma Real Estaten asiakaspalvelutiimissä ja kertoo, että hänen työnkuvaansa kuuluu asiakaspalvelu Tampuurin pääkäyttäjätuessa: “Asiakkaat ottavat tukitiimiimme yhteyttä Eteisen tukipyyntölomakkeen kautta, chatissa tai puhelimitse. Pyrimme työssämme ratkaisemaan asian heti. Lisäksi tuessa teemme myös jonkin verran erillisiä pientyötilauksia, eli pienempiä muutoksia tai käyttöönottoja, jotka eivät vaadi esimerkiksi erillistä käyttöönottoprojektia”.

Tiimihenki takaa työssä viihtyvyyden

Suvi Wilen-Salo on työskennellyt Visma Real Estatella jo yli 11 vuotta, ja on edelleen samassa asiakaspalvelutiimissä, johon aikoinaan tuli Agenteq Solutionsille. “Koen, että meillä on täällä on avoin ilmapiiri, jossa jokainen saa ja uskaltaa olla oma itsensä. Jotenkin ihmeellisesti meille on osunut töihin keskenään hyvinkin erilaisia persoonia, mutta olemme kuitenkin samanhenkisiä. Tunnen, että olemme kaikki yhtä isoa tiimiä. Tiimihenki ja yleinen ilmapiiri ovatkin vaikuttaneet siihen, että olen itse viihtynyt samassa työpaikassa ja oikeastaan työtehtävässäkin näin pitkään.”

Näihin työvuosiin on mahtunut paljon muutoksia, kuten esimerkiksi Agenteq Solutionsin myynti Vismalle vuona 2018 ja Hausvise-ohjelmiston liittyminen tuoteperheeseemme Tampuurin rinnalle keväällä 2022. Wilen-Salo kertoo, että suoraan työskentelyyn vaikuttaneita suurimpia muutoksia ovat olleet järjestelmien vaihdot, kuten tukipyyntö-  ja puhelinjärjestelmän vaihtuminen: “Usein yhteen järjestelmään liittyy myös muita järjestelmiä ja monenlaisia taustatoimintoja, joten muutos on yleensä suuritöinen. Yksi suurimmista muutoksista oli Tampuurin säännöllisten päivitysten käyttöönotto, jonka avulla uudet ominaisuudet tai korjaukset saadaan keskitetysti asennettua. Muutosten myötä myös tuen toiminta on kehittynyt. Tiimin kasvaminen ja uudelleenorganisoituminen on mahdollistanut töiden jakamisen aiempaa paremmin. Pyrimme siihen, että nykyään yksi henkilö hoitaa tukipyynnön alusta loppuun. Tämä on ollut käytännössä pieni muutos, mutta vaikutukset asiakaspalvelukokemukseen ja tukipyynnön etenemisen seurantaan ovat kuitenkin suuret. Asiakaspalvelija saa paremman kokonaiskuvan selvityksen kulusta ja asiakkaalle on selkeämpää käydä asiaa läpi saman henkilön kanssa.” 

“On ollut hienoa nähdä vuosien varrella huimaa kehitystä mm. Tukijärjestelmissä. Tukipalvelun alkuaikoina ei erillistä järjestelmää edes ollut, vaan tukipyyntöjä hallinnointiin Excelissä. Asiakasmäärän ja tukitarpeen kasvaessa toimintaa on kehitetty ja samalla myös järjestelmät kehittyivät tai niitä vaihdettiin tarpeen mukaan. Ajan kuluessa myös asiakaspalvelutiimimme koko on kasvanut. Tuntuu hienolta ajatella kuinka pitkälle tukitoiminnoissa on päästy näistä alkuajoista ”, Suvi Wilen-Salo kuvailee. 

Onnistumisen kokemukset ja jatkuva oppiminen motivoivat

Suvi Wilen-Salo kertoo kokevansa työssään päivittäin onnistumisen hetkiä. “Asiakaspalvelutyö on siinä mielessä jatkuvaa, että tukipyyntö-lista harvoin on kokonaan tyhjä, mutta päivittäiset pienet onnistumisen hetket, ja asiakkaalta saatu kiitos, antavat myös onnistumisen tunteita. Meillä on ihan huippu tiimi, ja joskus yhden tukipyynnön selvittämiseen tarvitaan useamman henkilön yhteistyötä. Kun tällainen asia saadaan lopulta maaliin, on palkitsevaa tuntea, että nyt asiakas pääsee itse asiassa eteenpäin”, Wilen-Salo pohtii ja jatkaa:

“Vaikka päivittäinen työ ei olekaan vuosien varrella huomattavasti muuttunut, tukipyyntöjen asiat vaihtelevat paljonkin. Lisäksi tukipyynnöt ovat muuttuneet vuosien saatossa haastavammiksi. Työroolissani korostuu jatkuva oppiminen; toiminnot lisääntyvät ja ominaisuudet kehittyvät ohjelmistossa ja näiden myötä osattavia käyttöohjeita eri toiminnoista on enemmän. Tämä pitää itselläni motivaation yllä, kun tulee jatkuvasti opittua lisää.”

“Kantavana ajatuksena urallani olen pitänyt sitä, että päättäväisyys, sinnikkyys ja periksiantamattomuus kantavat pitkälle,” Suvi Wilen-Salo lopettaa.