Yrittäjämielinen vapaus ja työkaverien tuki yhdistyvät Visma Real Estatella

Tommi Salo, UX/UI Designer

Olen Tommi Salo ja olen ollut Visma Real Estatella jo reilun 15 vuoden ajan. Toimin visuaalisena sovellussuunnittelijana Salon konttorillamme. Työni jakautuu sovelluskehityksen ja asiakastuen välillä.

Sovelluskehityksen saralla työ koostuu visuaalisuuden ja käyttöliittymän suunnittelusta, joka näkyy vahvasti myös asiakkaiden suuntaan. Asiakastukitehtävät tuovat omaan työhöni vaihtelua, sillä tehtävät ovat erilaisia ja niitä pystyy valikoimaan omien aikataulujen, sekä osaamistason mukaan. Asiakastuen ja sovellussuunnittelun välillä tasapainottelu luo työympäristön, jossa hommia on jatkuvasti ja tasaisesti, eikä tarvitse miettiä mitä seuraavaksi tekisi.

Olen ollut talossa jo Agenteq ja Talokeskus ajoilta, mutta työtehtäväni ovat säilyneet pitkälti samoina. Omana onnistumisena koen sen, että yrityksen kehittyessä ympärillä olen tasaisesti pystynyt kehittämään itseäni ja pysynyt vauhdissa mukana. Visma Real Estaten suunta on ollut vakaa ja positiivinen ainakin omasta näkökulmastani katsottuna.

Visma Real Estatella on tapahtunut paljon muutoksia vuosituhannen alkupuolelta tähän päivään mennessä. Olen kuitenkin alusta asti kokenut, että täällä työntekijöitä kannustetaan itsenäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen, jolloin päivät saa organisoida kuten parhaaksi koen. Se on asia, jota työpaikalta arvostan. Kollegani Visma Real Estatella ovat aina olleet mukavia ja apua saa asiaan kuin asiaan, kun oma osaaminen ei riitä. Koen myös, että meillä on vakaa jalansija markkinoilla ja toimiala on sellainen, jolla töitä riittää varmasti myös jatkossa. Tällainen vakaus työnantajalta tuo omaan elämään turvaa ja hyvänolon tunnetta. Uskon, että nuorekkaana ja notkeina säilyminen on yksi tärkeimmistä piirteistä Visma Real Estatella, jotta pärjäämme alati kovenevassa kilpailussa.

Ura etenee mielestäni spiraalimaisesti ylöspäin oman kehityksen myötä, ja tärkein vinkki, jonka voisin antaa on se, että luota aina itseesi ja omaan osaamiseesi. Sillä pääsee pitkälle!

Tommi Salo, visuaalinen sovellussuunnittelija, Visma Real Estate

Yhteystiedot